Home / TruemoveH Service / บริการให้ใช้ทันใจ ทรูมูฟเอช TruemoveH ให้เน็ต 3G 10 MB

บริการให้ใช้ทันใจ ทรูมูฟเอช TruemoveH ให้เน็ต 3G 10 MB

บริการให้ใช้ทันใจกับ ทรูมูฟเอช TruemoveH ให้เน็ต 3G 10MB

บริการให้ใช้ทันใจทรูมูฟเอชให้เน็ต 3G 10MB
บริการให้ใช้ทันใจให้เน็ต 3G 10MB กับ TruemoveH

บริการให้ใช้ทันใจกับทรูมูฟเอช สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน TruemoveH

ทรูมูฟเอชเติมความห่วงใยลูกค้า TruemoveH ด้วยบริการให้ใช้ทันใจ เงินไม่พอก็ใช้ได้ ทั้ง โทร เน็ต วันใช้งาน

ให้เน็ต 3G 10MB กด *919*2# โทรออก

(เมื่อเงินเหลือน้อยกว่า 5 บาท)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  • ค่าธรรมเนียมครั้งละ 2 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะชำระอัตโนมัติเมื่อเติมเงินครั้งถัดไป
  • สำหรับผู้ใช้บริการที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป หรือมียอดการใช้งานสะสมตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป
  • ต้องมีวันใช้งานเหลืออย่างน้อย 1 วัน และมีเงินเหลือน้อยกว่า 5 บาท โดยสามารถเล่นเน็ตได้ถึง 23.59 น. ของวันที่ใช้บริการให้ใช้ทันใจ

About addmin

Check Also

บริการให้ใช้ทันใจ TruemoveH ให้วันใช้งาน 30 วัน

บริการให้ใช้ทันใจ ทรูมูฟเอช TruemoveH ให้วันใช้งาน 30 วัน

บริการให้ใช้ทันใจกับ ทรูมูฟเอช TruemoveH ให้วันใช้งาน 30 วัน บริการให้ใช้ทันใจกับทรูมูฟเอช สำหรับลูกค้าแบบเติมเงิน TruemoveH ทรูมูฟเอชเติมความห่วงใยลูกค้า TruemoveH ด้วยบริการให้ใช้ทันใจ เงินไม่พอก็ใช้ได้ ทั้ง โทร …