Home / AIS 12Call Service

AIS 12Call Service

AIS 12Call บริการออกให้นะ

บริการออกให้นะ เอไอเอส วันทูคอล

บริการออกให้นะ AIS 12Call บริการออกให้นะ เอไอเอส วันทูคอล ให้เลขหมายปลายทางชำระค่าบริการในการสนทนา คุณสมบัติ ผู้โทรออกเป็นหมายเลขระบบ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! หรือ เอไอเอส รายเดือน ก็ได้ โดยหมายเลขปลายทางต้องใช้ระบบ เอไอเอส วัน-ทู-คอล! เท่านั้น ค่าบริการ หมายเลขต้นทาง (ผู้โทรออก) ไม่เสียค่าบริการ หมายเลขปลายทาง (ผู้รับสาย) เสียค่าบริการอัตราค่าบริการตามโปรโมชั่นที่ผู้รับสายใช้อยู่ในขณะนั้น ค่าธรรมเนียมในการใช้บริการครั้งละ 0.50 บาท (รวม VAT)/ ครั้ง วิธีการใช้ กด   *222 ตามด้วย เบอร์มือถือที่ต้องการ โทรออก หมายเลขของผู้โทรเข้าจะโชว์อยู่หน้าจอของผู้รับสาย ผู้รับสายจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่า มีหมายเลข 08-xxxx-xxxx ต้องการเรียกเก็บเงินปลายทาง ถ้ายินยอมรับค่าใช้จ่าย กด 1 ถ้าไม่ยินยอมกด 2 เมื่อผู้รับสาย กด …

Read More »

AIS 12Call บริการ GIVE 2 GANG

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการ GIVE 2 GANG AIS 12Call บริการ GIVE 2 GANG เอไอเอส วันทูคอล เอไอเอส วันทูคอล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า AIS วัน-ทู-คอล! สามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของลูกค้า AIS วัน-ทู-คอล! หมายเลขอื่นๆได้ เมื่อคุณได้ลงทะเบี่ยนสมัครใช้บริการ รวมทั้งสามารถโอนเงิน หรือ โอนเงินพร้อมวันอัตโนมัติ ให้กับหมายเลขดังกล่าวได้เมื่อมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 20 บาท ช่องทางในการสมัครใช้บริการ กด *700 โทรออก แล้วกด 8 เพื่อสมัครใช้บริการ ฟรี! ไม่เสียค่าบริการ วิธีการใช้งาน 1.บริการ Give2Gang ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของหมายเลขที่ต้องการ วิธีใช้งานผ่านทาง *700 IVR กด *700 โทรออก แล้วเลือกบริการ Give2Gang เมนู 8 เลือกเมนู   1 …

Read More »

AIS 12Call บริการบริการเช็คยอดแพ็กเกจ Internet/ SMS/iSMS/ MMS คงเหลือ

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการบริการเช็คยอดแพ็กเกจ Internet/ SMS/iSMS/ MMS คงเหลือ AIS 12Call บริการบริการเช็คยอดแพ็กเกจ Internet/ SMS/iSMS/ MMS คงเหลือ เอไอเอส วันทูคอล เอไอเอส วันทูคอล บริการเช็กยอดแพ็กเกจคงเหลือ ทั้ง Internet/ SMS/ iSMS/ MMS โดยสามารถใช้บริการผ่านช่องทางดังนี้ วิธีที่ 1 IVR *700 กด *700 โทรออก กด 6 ระบบจะแจ้งรายละเอียดยอดคงเหลือ Internet, SMS, MMS และ Wifi วิธีที่ 2 USSD *700# กด *700# โทรออก หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยเลือกพิมพ์เช็คแพ็กเกจคงเหลือ เมนู 6 ทำตามขั้นตอน …

Read More »

AIS 12Call บริการบริการเปลี่ยนภาษา

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการบริการเปลี่ยนภาษา AIS 12Call บริการบริการเปลี่ยนภาษา เอไอเอส วันทูคอล เอไอเอส วันทูคอล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนภาษาสำหรับการรับ SMS และ IVR จากผู้ให้บริการ ทั้งการแจ้งเตือนสถานะเลขหมาย การแจ้งเตือนเมื่อหมายเลขถึงกำหนดการเติมเงิน SMS เกี่ยวกับบริการ Calling Melody SMS เกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ เป็นต้น ผ่านช่องทางในการให้บริการดังนี้ วิธีที่ 1 IVR *700 กด *700 โทรออก แล้วกด 5 เลือกเมนูบริการเปลี่ยนภาษา ไปยังเมนู   1 เลือกภาษา ในการฟังข้อความจากระบบตอบรับอัตโนมัติ หรือ IVR ยืนยันการทำรายการ วิธีที่ 2 USSD *700# กด *700# โทรออก หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ โดยเลือกพิมพ์ตอบกลับเมนู   5 และทำตามขั้นตอน …

Read More »

AIS 12Call บริการโทรกลับนะ

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการโทรกลับนะ AIS 12Call บริการโทรกลับนะ เอไอเอส วันทูคอล บริการส่ง SMS แจ้งเบอร์ให้เพื่อนโทรกลับ เอไอเอส วันทูคอล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการอยากคุย แต่โทรออกไม่ได้ ก็สามารถส่ง SMS แจ้งเบอร์ให้เพื่อนโทรกลับได้ด้วยบริการ “โทรกลับนะ” สามารถใช้บริการผ่านช่องทางการให้บริการดังนี้ วิธีที่ 1 IVR *700 กด *140 โทรออก แล้วทำตามขั้นตอน กด 4 เลือกบริการโทรกลับนะ กดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลัก ตามด้วย # หมายเลขปลายทางจะได้รับข้อความ SMS ข้อความว่า “กรุณาโทรกลับหมายเลข 0xxxxxxxxx ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ” วิธีที่ 2 USSD *700# กด *700# โทรออก หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับ เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ 4 …

Read More »

AIS 12Call บริการโอนวันให้หมายเลขอื่น

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการโอนวัน AIS 12Call บริการโอนวัน เอไอเอส วันทูคอล บริการโอนวันให้หมายเลขอื่น เอไอเอส วันทูคอล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการสามารถโอนวันให้กับหมายเลขอื่นในระบบเดียวกันได้ง่ายๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง วิธีที่ 1 IVR *700 กด *700 โทรออก แล้วกด 3 เลือกบริการโอนวัน กดหมายเลขที่โทรศัพท์ที่ต้องการจะโอนวันให้ 10 หลัก ใส่จำนวนวันที่ต้องการโอน กด 1 = 5 วัน กด 2 = 10 วัน กด 3 = 20 วัน วิธีที่ 2 USSD *700# กด *700# โทรออก หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ 3 เลือกเมนูบริการโอนวัน …

Read More »

AIS 12Call บริการโอนเงินให้เบอร์อื่น

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการโอนเงิน AIS 12Call บริการโอนเงิน เอไอเอส วันทูคอล บริการโอนเงินให้หมายเลขอื่น เอไอเอส วันทูคอล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการโอนเงินให้กับหมายเลขอื่นในระบบเดียวกันได้ง่ายๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง วิธีที่ 1 IVR *700 กด *700 โทรออก แล้วกด 2 เลือกบริการโอนเงิน กดหมายเลขที่โทรศัพท์ที่ต้องการจะโอนเงินให้ 10 หลัก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นจำนวนหลักสิบเช่น 10, 20, 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท วิธีที่ 2 USSD *700# กด *700# โทรออก หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ 2 เลือกเมนูโอนเงิน ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการจะโอนเงินให้ 10 หลัก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นจำนวนหลักสิบเช่น 10, 20, 30 บาท …

Read More »

AIS 12Call บริการเติมให้นะ *700

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการเติมให้นะ AIS 12Call (Top Up to Another Number Service) บริการเติมให้นะ เอไอเอส วันทูคอล บริการเติมเงินให้หมายเลขอื่น เอไอเอส วันทูคอล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเติมเงินให้กับหมายเลขอื่นได้โดยหมายเลขปลายทางที่เติมเงินให้นั้นจะได้รับทั้งยอดเงินและระยะเวลาการใช้งานเหมือนเติมด้วยตนเองผ่านช่องทางในการสมัคร ดังนี้ วิธีที่ 1 IVR *700 กด *700 โทรออก แล้วกด 1 เลือกบริการเติมเงินให้นะ กดหมายเลขที่โทรศัพท์ที่ต้องการจะเติมเงินให้ 10 หลัก ใส่รหัสบัตรเติมเงิน วิธีที่ 2 USSD *700# กด *700# โทรออก หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ 1 เลือกเมนูเติมให้นะ ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการจะเติมเงินให้ 10 หลัก และใส่รหัสบัตรเติมเงิน วิธีที่ 3 เบอร์ตรง USSD กด …

Read More »