Breaking News
Home / Tag Archives: *700

Tag Archives: *700

AIS 12Call บริการโอนวันให้หมายเลขอื่น

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการโอนวัน AIS 12Call บริการโอนวัน เอไอเอส วันทูคอล บริการโอนวันให้หมายเลขอื่น เอไอเอส วันทูคอล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการสามารถโอนวันให้กับหมายเลขอื่นในระบบเดียวกันได้ง่ายๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง วิธีที่ 1 IVR *700 กด *700 โทรออก แล้วกด 3 เลือกบริการโอนวัน กดหมายเลขที่โทรศัพท์ที่ต้องการจะโอนวันให้ 10 หลัก ใส่จำนวนวันที่ต้องการโอน กด 1 = 5 วัน กด 2 = 10 วัน กด 3 = 20 วัน วิธีที่ 2 USSD *700# กด *700# โทรออก หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ 3 เลือกเมนูบริการโอนวัน …

Read More »

AIS 12Call บริการโอนเงินให้เบอร์อื่น

โค๊ดง่ายๆได้ครบทุกบริการกับ AIS 12Call

บริการโอนเงิน AIS 12Call บริการโอนเงิน เอไอเอส วันทูคอล บริการโอนเงินให้หมายเลขอื่น เอไอเอส วันทูคอล เพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการโอนเงินให้กับหมายเลขอื่นในระบบเดียวกันได้ง่ายๆ ผ่านหลากหลายช่องทาง วิธีที่ 1 IVR *700 กด *700 โทรออก แล้วกด 2 เลือกบริการโอนเงิน กดหมายเลขที่โทรศัพท์ที่ต้องการจะโอนเงินให้ 10 หลัก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นจำนวนหลักสิบเช่น 10, 20, 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 บาท วิธีที่ 2 USSD *700# กด *700# โทรออก หน้าจอมือถือจะขึ้นเมนูให้เลือกตอบกลับโดยพิมพ์ 2 เลือกเมนูโอนเงิน ใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการจะโอนเงินให้ 10 หลัก ใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนเป็นจำนวนหลักสิบเช่น 10, 20, 30 บาท …

Read More »